فراخوان

فراخوان ارسال پروپوزال تحقیقاتی

اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید گرانقدر


با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در تیر ماه  ۹۶ برگزار می گردد. در صورتی که تمایل به ارسال طرح تحقیقاتی در حوزه های مختلف عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مشارکت جامعه و همکاری بخش های مختلف برای تاثیرگذاری بر موضوعات سلامت و رفتارهای پرخطر با تاکید بر به کارگیری روش پژوهش مشارکتی به این مرکز را دارید آن را تا روز  ۱۰ تیرماه  ۹ از طریق سامانه پژوهشیار به مرکز هدف م.ت.سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه و یا از طریق برنامه پژوهشیار و یا  به پست الکترونیک sdhprc@sina.tums.ac.ir  ارسال فرمایید.

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes