رییس

دکتر سید رضا مجدزاده

استاد اپیدمیولوژی


معاون پژوهشی

دکتر فاطمه رجبی

متخصص پزشکی اجتماعی


مدیر داخلی

انسیه جمشیدی

دکتری آموزش و ارتقای سلامت


کارشناس پژوهشی

بهداد مجدزاده

کارشناسی مهندسی نرم افزار


مسئول دفتر

هانیه حاجی ابوالحسن معمار

کارشناسی فناوری اطلاعات


کارشناس پژوهشی

نینا لوری آبکنار

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی


Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes