نحوه همکاری های داخلی
2021-01-20
محور انتقال دانش کنگره
2021-01-20

بودجه مصوب شورای پژوهشی

کد رهگیری شماره صورتجلسه عنوان شورا تاریخ صورتجلسه دانشکده/مرکز وضعیت مبلغ مصوب صورتجلسه جمع کل (ریال) بودجه مصوب (ریال)
۳۴۳۹ ۱۲۶.۹۸۳.۱ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰ جمع سال ۹۸ ۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۹۵ ۶۲۹۸۰۲ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۱۸ ۶۲۹۸۰۱ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۸ ۶۲۹۷۰۳ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۰۵۰,۰۰۰ جمع سال ۹۷ ۴۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۲۹۱۳ ۶۲۹۷۰۱ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰
۲۸۵۶ ۶۲۹۶۰۴ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۹۶,۳۳۰,۰۰۰ ۶۵۶,۳۳۰,۰۰۰ جمع سال ۹۶ ۶۵۶,۳۳۰,۰۰۰
۲۷۸۳ ۶۲۹۶۰۳ شورای پژوهشی م ت. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ م ت. پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه/علوم پزشکی تهران ارسال به معاونت ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توضیح در خصوص بودجه پرسنلی این است که مرکز پژوهشهای سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه، دارای ۴ نیروی ثابت بوده و از آنجا که این مرکز از جمله مراکز تحقیقاتی وابسته (غیرمستقل) دانشگاه علوم پزشکی تهران است و بودجه مستقل ندارد. لذا هزینه پرسنل ثابت این مرکز از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تامین می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *