آموزش مهارت های زندگی ۱: خانم دکتر آزاده سیاری فرد
2021-01-17
ظرفیت سازی پژوهشی
2021-01-20

لیست اولویت های تحقیقاتی

فهرست اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران فهرست لاین های پژوهشی
۱- شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت جلب مشارکت و توانمندسازی مردم و همکاری بین بخشی برای تاثیرگذاری بر این عوامل ۱- عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
۲- ارزیابی وضعیت رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن و تبیین راهکارهای مشارکتی برای کنترل آن ها ۲- رفتارهای پرخطر
۳- ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن و شناسایی و اجرای مداخلات جامعه محور و جلب همکاری های بین بخشی و جامعه برای ارتقای آن ۳- مشارکت جامعه
۴- توانمندسازی و توسعه مشارکت موثر جامعه و سازمان های مردم نهاد در شناسایی نیازهای جامعه محلی و ارایه راهکار و ارزیابی آن ها ۴- توانمندسازی
۵- توانمندسازی و توسعه مشارکت موثر جامعه و سازمان های مردم نهاد در شناسایی نیازها و سطوح مختلف نظام سلامت شامل سیاست گذاری، اجرا، پایش و ارزشیابی با استفاده از راهکارهای بومی مبتنی بر شواهد و ارزیابی تاثیر این مداخلات ۵- همکاری بین بخشی
۶- توانمندسازی و جلب مشارکت موثرگروه های آسیب پذیر مانند سالمندان، مهاجران، بیماران خاص و …. با هدف ارتقای سلامت این گروه ها ۶- پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه
۷- شناسایی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت ارتقای سواد سلامت جامعه
۸- شناسایی، پیاده‌سازی و ارزشیابی مداخلات جامعه محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل عوامل زمینه ساز بیماری های واگیر، نوپدید و بازپدید
۹- شناسایی، پیاده‌سازی و ارزشیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل بیماری‌های غیرواگیر دارای اولویت مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و … و عوامل زمینه ساز آنها (مانند پرفشاری خون، چاقی، سیگار و …)
۱۰- شناسایی، پیاده‌سازی و ارزشیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل بیماری های روانی و عوامل خطر آنها
۱۱- شناسایی، پیاده‌سازی و ارزشیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل بار ناشی از سرطان ها در جامعه و کاهش عوامل خطر آنها
۱۲- شناسایی، پیاده‌سازی و ارزشیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل بار ناشی از سوانح و حوادث در جامعه و کاهش عوامل خطر آنها
۱۳- ارزیابی وضعیت، استقرار و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت و مداخلات موثر در گروههای مختلف جمعیتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *