بودجه مصوب شورای پژوهشی
2021-01-20
محور انتقال دانش – کتاب
2021-01-20

محور انتقال دانش کنگره

موضوع سخنرانی تاریخ برگزار کننده نام کنگره نام سخنران
۱۵/۸/۱۳۹۸ الی مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران دوازدهمین کنگره بیماریهای متابولیک ارثی و غدد کودکان دکتر آزاده سیاری فرد
۲۵/۷/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۷/۲۵ مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران مبانی دیابت در کودکان دکتر آزاده سیاری فرد
۲۶/۸/۱۳۹۸ الی ۱۳۹۸/۸/۲۸ انجمن علمی طب اورژانس ایران سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس دکتر آزاده سیاری فرد
سلامت در متن جامعه ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ فرهنگستان علوم پزشکی دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت دکتر ابوالقاسم پوررضا
مشارکت مردمی ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ فرهنگستان علوم پزشکی دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت دکتر رضا مجدزاده
جلب مشارکت مردم در حوزه سلامت در چهارچوب قوانین و اسناد بالادستی ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ فرهنگستان علوم پزشکی دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت دکتر مریم رهبری
استفاده از رویکرد اینترسکشنالیتی در برنامه ریزی سلامت ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ فرهنگستان علوم پزشکی دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت الهام قاسمی
پتانسیل جامعه برای تاثیرگذاری بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ فرهنگستان علوم پزشکی دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت دکتر انسیه جمشیدی
نکات مورد توجه برای تقویت مشارکت جامعه در نظام سلامت ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ فرهنگستان علوم پزشکی دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت دکتر فاطمه رجبی
Development of an advocacy program for community participation in the elimination of Malaria ۲۵-۲۳Aug 2017 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سومین کنگره بین المللی و هشتمین گنرگره ملی بهداشت و ارتقای سلامت دکتر انسیه جمشیدی، دکتر حسن افتخار، دکتر رضا مجدزاده، دکتر احمد رییسی، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر رویا صادقی، دکتر احمدعلی حنفی بجد، نینا لوری
Exploring components of public sector advocacy program for elimination of malaria, sistan and blouchestan province of Iran ۲۵-۲۳Aug 2017 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سومین کنگره بین المللی و هشتمین گنرگره ملی بهداشت و ارتقای سلامت دکتر انسیه جمشیدی، دکتر حسن افتخار، دکتر رضا مجدزاده، دکتر احمد رییسی، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر رویا صادقی، دکتر احمدعلی حنفی بجد، نینا لوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *