تسلسل طرح ها و مقالات
2021-01-20
برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه (سال ۹۸)
2021-01-21

معرفی مرکز CBPR

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نام مرکز تحقیقات: مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه
نام رییس مرکز تحقیقات: آقای دکتر سید رضا مجدزاده
زمینه فعالیت مرکزتحقیقات : پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه نوعی از پژوهش علمی است که بر نیازهای اجتماعی استوار است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و راه حلی برای مشکلات سلامت در جامعه ارائه کند. هدف اصلی این نوع پژوهش این است که افراد جامعه طی این فرآیند به طور سیستماتیک توانمند شوند و قدرت تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل برای مشکلات سلامت خود پیدا کنند. این پژوهش با هدایت کردن موضوعات پژوهش و منابع سایر بخش ها در جهت نیازهای جامعه، موجب برقراری عدالت و کاربردی کردن نتایج پژوهش می شود. تحقیق مشارکتی درصد ایجاد تعادل قدرت و روابط از طریق تسهیل ارتباط بین دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه می باشد. از این طریق اطمینان حاصل می شود که موضوع تحقیق برگرفته از دغدغه اصلی جامعه محور است. فواید دیگر این نوع پژوهش، ارتقای کاربرد داده های پژوهش توسط شرکای پژوهش، دور هم آوردن شرکاء مختلف دارای دانش، مهارت، تخصص برای حل مشکلات پیچیده جامعه، افزایش احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به پژوهش، افزایش کیفیت، اعتبار و حساسیت داده ها از طریق در نظر گرفتن دانش محلی مشارکت کنندگان، کم کردن بی اعتمادی جامعه نسبت به مورد سوء استفاده قرار گرفتن در پژوهش و تغییر نگرش و کسب احترام از طریق تبدیل شدن از نمونه پژوهش به شریک پژوهش.
گذشته از جامعه محور بودن، این نوع پژوهش، مشارکتی نیز هست، به این معنی که افراد ذینفع در جامعه به طور فعال در فرآیند پژوهش اعم از تعیین موضوع، شناسایی نیازها، طراحی مطالعه، اجرا، تحلیل و انتشار نتایج وارد می شوند. شرکت کنندگان در زمینه های مورد نیاز آموزش می بینند و خود هدایتگر فرآیند پژوهش برای شناسایی و رفع علل زیر بنایی مشکلات سلامت در جامعه می شوند. بدین ترتیب قدرت تصمیم گیری از پژوهش گر به مردم واگذار می شود. هر برنامه توسعه یا ارتقای سلامت که به این روش طراحی و اجرا شود، بدون شک بیشترین مقبولیت را در میان افراد جامعه خواهد داشت و احتمال نهادینه شدن و موفقیت آن در دراز مدت افزایش خواهد یافت.
میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع: ۱۲۰ متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *