طرح های تحقیقاتی منتخب مرکز
2021-01-20
بودجه مصوب شورای پژوهشی
2021-01-20

نحوه همکاری های داخلی

کد رهگیری کد طرح پژوهشی عنوان طرح پژوهشی نام مجری موقعیت تاریخ شروع قرارداد تاریخ پایان قرارداد تمدید مدت قرارداد پایان نامه همکاری داخلی شماره اولویت مربوطه شماره مصوبه تاریخ مصوبه کد رهگیری مصوبه بودجه تصویب شده در شورا میزان پیشرفت طرح
۲۶۵۴۶ ۹۸-۰۲-۶۲-۴۳۵۴۱ شناسایی مداخلات مشارکتی در کاهش حوادث ترافیکی مرتبط با عابران کودک در منطقه ۱۷ شهرداری تهران انسیه جمشیدی در حال اجرا معاونت (طرح) ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱ دارد ۱۲,۴ ۶۲۹۸۲ ۹۸/۶/۱۶ ۳۱۹۵ ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ حدود ۱۰۰ درصد
۲۶۵۴۵ ۹۸-۰۲-۶۲-۴۳۵۲۰ طراحی الگوی مشارکت مردمی در تدوین، اجرا و پایش مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نرگس رستمی در حال اجرا معاونت (طرح) ۱۳۹۹/۳/۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱ دارد ۵ ۶۲۹۸۲ ۹۸/۶/۱۶ ۳۱۹۵ ۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰ حدود ۴۰ درصد
۲۵۵۸۰ ۹۸-۰۱-۶۲-۴۲۰۸۶ ارتقاء سطح سلامت روان زنان بی خانمان شهرستان ملارد انسیه جمشیدی در حال اجرا ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۹/۷/۱۰ دارد ۷,۱۰ ۶۲۹۸۰۱ ۹۸/۲/۱۴ ۳۱۱۸ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ حدود ۳۰ درصد
۲۵۵۸۱ ۹۸-۰۱-۶۲-۴۲۱۰۶ ارتباط نمایه غذا خوردن سالم (Healthy Eating Index) و تنوع غذایی (Diet Diversity) با افسردگی بر مبنی پرسش نامه های Beck و DASS در مراجعه کنندگان کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت بیمارستان بهارلو شهر تهران ۱۳۹۷ علی پاشا میثمی در حال اجرا معاونت (طرح) ۱۳۹۸/۴۲۰ ۱۳۹۹/۴/۲۰ تمدید شده دارد ۹ ۶۲۹۸۰۱ ۹۸/۲/۱۴ ۳۱۱۸ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ حدود ۷۰ درصد
۲۴۶۰۶ ۹۷-۰۳-۶۲-۴۰۳۷۷ نیاز سنجی و ظرفیت سنجی در زمینه آموزش سواد سلامت روان نوجوانان تهرانی در مدارس آزاده سیاری فرد در حال اجرا معاونت (طرح) ۱۳۹۸/۳/۳۱ ۱۴۰۰/۱/۳۱ دارد ۷,۱۰ ۶۲۹۷۰۳ ۹۷/۹/۲۴ ۳۰۴۸ ۱۴۶۰۰۰۰۰۰ حدود ۷۰ درصد
۲۱۵۱۴ ۹۶-۰۳-۶۲-۳۶۵۶۷ مطالعه تعیین کننده های بهره مندی مهاجران و پناهندگان از خدمات کنترل بیماریهای مقاربتی و نحوه هم افزایی آنها و پیشنهاد راهکار برای آن: یک رویکرد اینترسکشنال الهام قاسمی در حال اجرا معاونت (طرح) ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۵/۲۵ تمدید شده بله دارد ۲، ۸، ۱۳ ۶۲۹۶۰۳ ۹۶/۷/۲۲ ۲۷۸۳ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ حدود ۷۵ درصد
۲۱۵۱۵ ۹۶-۰۳-۶۲-۳۶۵۷۰ بررسی وضعیت کنونی سطح مشارکت مردمان ایرانی در سیاست گذاری سلامت ،‌ ارایه گزینه های سیاستی برای ارتقا و ارزیابی پذیرش آن توسط سیاست گذاران مریم رهبری در حال اجرا معاونت ۱۳۹۷/۶/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بله دارد ۵ ۶۲۹۶۰۳ ۹۶/۷/۲۲ ۲۷۸۳ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ حدود ۵۰ درصد
۲۱۵۱۱ ۹۶-۰۳-۶۲-۳۶۳۹۰ طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه ثبت و پایش آسیب های جسمی موارد مشکوک به کودک آزاری (کودکان با احتمال سوءرفتار) در مرکز درمانی ملیحه کدیور در حال اجرا معاونت ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۴۰۰/۴/۱۹ بله دارد ۱ ۶۲۹۶۰۳ ۹۶/۷/۲۲ ۲۷۸۳ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ حدود ۷۰ درصد
۲۱۵۱۲ ۹۶-۰۳-۶۲-۳۶۳۹۸ طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه ثبت اطلاعات نوزادان متولد شده از مادران با سابقه مصرف مواد در مراکز درمانی ملیحه کدیور در حال اجرا معاونت ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۴۰۱/۲/۱۹ بله دارد ۲ ۶۲۹۶۰۳ ۹۶/۷/۲۲ ۲۷۸۳ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ حدود ۷۰ درصد
۴۶۲۰۴ ۹۸-۳-۱۲۶-۴۶۲۰۴ بومی سازی راهنمای آموزش کمک‌های اولیه سلامت روان، برای افکار و رفتارهای خودکشی لاله قدیریان در حال اجرا معاونت ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دارد ۷,۱۰ ۱۲۶.۹۸۳.۱ ۹۸/۱۰/۷ ۳۴۳۹ ۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ – صد میلیون ریال از مرکز پژوهشهای سلامت و بقیه از مرکز بهره برداری از دانش حدود ۱۰ درصد
۲۵۵۷۸ ۹۸-۰۱-۶۲-۴۲۰۵۴ بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر شاخص سواد سلامت بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی زنان یائسه شهزاد پاشایی پور خاتمه یافته معاونت ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ تمدید شده دارد ۶,۷ ۶۲۹۸۰۱ ۹۸/۲/۱۴ ۳۱۱۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ درصد
۲۴۶۰۷ ۹۷-۰۳-۶۲-۴۰۴۹۲ شناسایی مداخلات مشارکتی در بیماریابیHIV/AIDS: یک مطالعه کیفی لاله قدیریان خاتمه یافته معاونت ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ دارد ۸ ۶۲۹۷۰۳ ۹۷/۹/۲۴ ۳۰۴۸ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ درصد
۲۲۷۵۱ ۹۷-۰۱-۶۲-۳۸۱۵۷ بررسی ارتباط شیوع افسردگی کودکان خیابانی تحت پوشش یک سازمان مردم نهاد در منطقه ۱۷ شهر تهران با سواد سلامت روان مراقبین ایشان در سال ۱۳۹۷ لاله قدیریان خاتمه یافته معاونت ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ _ دارد ۷,۱۰ ۶۲۹۷۰۱ ۹۷/۲/۱ ۲۹۱۳ ۱۴۷۰۵۰۰۰۰ ۱۰۰ درصد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *