طرح های در حال اجرا

 

عنوان طرح نام مجری زمان اجرا
بررسی وضعیت کنونی سطح مشارکت جامعه در سیاست‌گذاری سلامت در ایران،‌ ارایه گزینه‌های سیاستی برای ارتقاء و ارزیابی پذیرش آن توسط سیاست‌گذاران دکتر سید رضا مجدزاده/ دکتر مریم رهبری ۱۳۹۷
مطالعه تعیین‌کننده‌های بهره‌مندی مهاجران و پناهندگان از خدمات کنترل بیماری‌های مقاربتی و نحوه هم‌افزایی آنها و پیشنهاد راهکار برای آن: یک رویکرد اینترسکشنال دکتر سید رضا مجدزاده/ الهام قاسمی ۱۳۹۶
بررسی دامنه استفاده از رویکرد اینترسکشنالیتی در طراحی برنامه های سلامت در کشورهای پردرآمد و کم درآمد: مرور اکتشافی دکتر سید رضا مجدزاده/ الهام قاسمی ۱۳۹۶
طراحی و بررسی تأثیر برنامه ارتباطی در ارتقای همکاری ذینفعان در حذف بیماری مالاریا در ایران دکتر حسن افتخار/ دکتر سید رضا مجدزاده/ دکتر انسیه جمشیدی ۱۳۹۵
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes