طرح های پایان یافته

 

عنوان طرح نام مجری زمان اجرا
سنجش سطح سواد سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر آزاده سیاری فرد ۱۳۹۶
تحلیل مکانی عوامل تأثیر بر مشارکت مردم در شبکه‌های اجتماعی در تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی دکتر علی مرادی/

دکتر انسیه جمشیدی

۱۳۹۶
سنجش سواد سلامت روان در افراد ساکن شهر تهران و مناطق حاشیه شهر دکتر آزاده سیاری فرد ۱۳۹۵
تبیین مفهوم و علل نابرابری در سلامت از دیدگاه شهروندان تهرانی دکتر فاطمه رجبی ۱۳۹۵
بررسی ارتباط شبکه‌های اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگ‌سالان در تهران- آنالیز چندسطحی (Multi-Level Analysis) دکتر علی مرادی ۱۳۹۵
بررسی سطح آگاهی و نگرش پزشکان و شهروندان تهرانی دربارۀ طرح پزشک خانواده و مشارکت آنها در این طرح دکتر سید رضا مجدزاده ۱۳۹۴
نگرش مردم تهران نسبت به علم و فن‌آوری سلامت دکتر سید رضا مجدزاده ۱۳۹۴
ارتقای رفتارهای ایمنی رانندگان بر اساس الگوی پرسید ـ پروسید دکتر علی مرادی ۱۳۹۴
دانش، نگرش و عملکرد زنان ایرانی در رابطه با بهداشت جنسی و باروری در شهر تهران دکتر عفت السادات مرقاتی خویی ۱۳۹۴
بومی سازی مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت سازمان بهداشت جهانی با رویکرد مشارکتی دکتر انسیه جمشیدی ۱۳۹۳
تحلیل روند تغییرات پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی نظام سلامت در منطقه ۱۷ تهران در طی ۱۰ سال اخیر دکتر سید رضا مجدزاده/ دکتر آرش رشیدیان ۱۳۹۳
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر پیشگیری از اختلال اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مهناز صلحی ۱۳۹۳
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در ارتقاء مسئولیت در قبال سلامتی، سلامت معنوی و روابط بین فردی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان‌های شهر تبریز دکتر مهناز صلحی ۱۳۹۳
طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مؤلفه‌های شروع مصرف قلیان در زنان: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی دکتر اعظم بحیرائی ۱۳۹۳
تحلیل و تبیین سرمایه اجتماعی و وضعیت سلامت زنان سنین باروری: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی دکتر اعظم بحیرائی ۱۳۹۳
بررسی میزان شیوع مصرف دخانیات (سیگار، پیپ و قلیان) و علل گرایش و عدم گرایش به آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران دکتر علی پاشا میثمی ۱۳۹۳
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در اصلاح برخی از رفتارهای غذایی مرتبط با چاقی در زنان شهر ارومیه دکتر محمدحسین تقدیسی ۱۳۹۳
تعیین میزان تأثیر مداخله طراحی شده براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده(TPB) بر میزان مصرف میوه و سبزی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان چالدران دکتر محمدحسین تقدیسی ۱۳۹۳
بررسی عوامل خطر محیطی مرتبط با سوانح ترافیکی در عابرین خردسال در تهران دکتر علی مرادی ۱۳۹۳
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر پیشگیری از اختلال اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مهنازصلحی ۱۳۹۳
بررسی شیوه های جلب مشارکت جامعه در اصلاح نظام سلامت دکتر سید رضا مجدزاده ۱۳۹۲
تهیه ابزار سنجش سواد سلامتی در ایران دکتر فاطمه رجبی ۱۳۹۲
تبیین فرآیند اجتماعی شدن فرزندان در تجارب والدین تهرانی دکتر رضا نگارنده ۱۳۹۲
تبیین مشارکت مردم در مداخلات کنترل و حذف مالاریا در مناطق آندمیک ایران: یک مطالعه کیفی دکتر خندان شاهنده ۱۳۹۲
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار منطقه ۹ شهر تهران دکتر شهناز ریماز ۱۳۹۲
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان منطقه ۸ شهر تهران دکتر شهناز ریماز ۱۳۹۲
اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی پیشگیری از عود مارلات در افراد وابسته به مواد دکتر لیلی صالحی ۱۳۹۲
توانمندسازی نوجوانان در شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت: پروژه Photo voice دکتر انسیه جمشیدی ۱۳۹۲
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خود کارآمدی بر وضعیت سلامت عمومی زنان مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ۲ شهرستان چالوس دکتر مهناز صلحی ۱۳۹۱
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فشار بار مراقبتی و استرس درک شده مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر دکتر طاهره دهداری ۱۳۹۱
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی ‌شده در جهت کاهش مصرف قلیان در دانشجویان پسر دکتر طاهره دهداری ۱۳۹۱
تأثیر توانمندسازی در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان شهر گرگان دکتر محمداسحاق افکاری ۱۳۹۱
آموزش صلح و توانمندسازی دانش آموزان مقطع ابتدایی در میانجی‌گری همسالان در راستای سلامت اجتماعی دکتر محمد حسین تقدیسی ۱۳۹۱
تدوین طرح مداخله مشارکتی کارآفرینی پزشکان دکتر خندان شاهنده ۱۳۹۱
بررسی میزان سواد بهداشتی و ارتباط آن با پیامدهای دیابت و تبعیت از رژیم غذایی و دارویی در مبتلایان به دیابت نوع ۲ شهرستان سقز دکتر رضا نگارنده/ یونس محمدی ۱۳۹۱
تجربه زنان تحصیل‌کرده از مصرف سیگار: یک مطالعه کیفی دکتر اعظم بحیرائی ۱۳۹۱
تبیین ساختار توانمندسازی جامعه برای برخورد با پدیده مرگ (مرگ سالم)، فاز یک تهران دکتر محمدحسین تقدیسی ۱۳۹۱
بررسی مشارکت سالمندان عضو کانون های سالمندی شهر تهران در انواع خود مراقبتی و تعیین عوامل مرتبط با آن دکتر لیلی صالحی ۱۳۹۱
بررسی نابرابری‌ها در سوانح و حوادث ترافیکی در تهران دکتر علی مرادی ۱۳۹۱
توانمندسازی سلامت‌یاران در برنامه‌های ارتقاء سلامت دکتر خندان شاهنده ۱۳۹۱
طراحی مداخله مشارکتی بر اساس الگوی پرسید ـ پروسید در خانواده‌های معتادین نینا لوری ۱۳۹۱
بررسی شیوع اختلالات خوردن و عوامل تأثیر بر آن در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران دکتر طاهره ثنایی شعار/ دکتر سهیلا دبیران ۱۳۹۰
بررسی تأثیر آموزش رایانه‌ای مهارت‌های زندگی به والدین بر میزان آگاهی و نگرش فرزندان نوجوان آنها نسبت به سوءمصرف مواد مخدر در فرهنگسراهای منطقه ۱۷ شهرداری تهران دکتر زهرا رهنورد ۱۳۹۰
بررسی تأثیر آموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر صناعی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی منطقه ۱۷ شهر تهران دکتر زهرا رهنورد ۱۳۹۰

 

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes