مقالات سال ۲۰۱۹
2021-01-21
آموزش مهارت های زندگی ۲: خانم دکتر آزاده سیاری فرد
2021-01-22

گرنت

نام طرح پژوهشی شماره قراداد نام مجری سازمان طرف قرارداد زمان شروع قرارداد زمان پایان قرارداد مبلغ قرارداد
Technical capacity building and needs assessment of NGOs working with vulnerable afghan living in Iran RFP-RI-IRAN-Tehran-2019-127 انسیه جمشیدی سازمان بین المللی ریلیف ۴ Dec 2019 ۳ Dec 2020 مندرج در متن قرارداد

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *