2023-07-06

اطلاعیه فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع دکتری تخصصی در مرکز پژوهش‌های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

مرکز پژوهش‌های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور تکمیل کادر هیأت‌علمی خود از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر که واجد شرایط مندرج در […]